Zaloguj się

Zegadłowicz Emil

(1888–1941), poeta, dramatopisarz, prozaik (zob. biogram: WPPiBL, t. 9).