Zaloguj się

Abgarowicz Kajetan (pseud. Abgar Sołtan)

KAJETAN ABGAROWICZ, pseud. Abgar Sołtan (1856–1909), dziennikarz i literat (zob. biogram: PSB, t. 1), uczył się w Stanisławowie i we Lwowie, następnie był dzierżawcą majątków ziemskich. Oprócz pracy na roli pisał nowele, powieści, był współzałożycielem i redaktorem wychodzącego we Lwowie dziennika „Przedświt”, publikował też w „Tygodniku Ilustrowanym”, „Nowej Reformie”, „Czasie”. W swoich szkicach popularyzował kulturę huculską.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Kajetan Abgarowicz
Abgara Sołtana