Zaloguj się

Romanowiczowa Zofia

ZOFIA ROMANOWICZOWA (1922–2010), powieściopisarka (zob. biogram: WPPiBL, t. 7). W czasie wojny aresztowana w Radomiu za działalność konspiracyjną, była więziona w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, a potem w obozie Neu-Rohlau pod Karlsbadem, gdzie pracowała w fabryce porcelany. Po wyzwoleniu przebywała we Włoszech, gdzie kończyła naukę w liceum przy 2. Korpusie Armii Polskiej. W 1946 r. podjęła studia romanistyczne na Sorbonie. W 1948 r. wyszła za mąż za Kazimierza Romanowicza, kierownika księgarni „Libella” w Paryżu. W latach 1959–1993 prowadziła wraz z mężem galerię współczesnego malarstwa (Galerie Lambert) na Wyspie Św. Ludwika w Paryżu. Zob. A. Morawiec, Zofia Romanowiczowa. Pisarka nie tylko emigracyjna, Łódź 2016.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Romanowiczowej