Zaloguj się

Big Ben w podróży

Zapoczątkowany jesienią 1955 r. cykl felietonów Stefanii Kossowskiej pt. Big Ben w podróży, „Wiadomości” 1955, nr 43 (499) z 23 października, nr 45 (501) z 6 listopada, nr 46 (502) z 13 listopada, nr 48 (504) z 27 listopada.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

wrażenia z podróży