Zaloguj się

Arlet Wiesław

(1907–1988), polski dyplomata; m.in. w 1932 r. pracował w polskim konsulacie w Berlinie; w latach 1937–1939 kierował biurem prasowym Komisariatu Generalnego RP w Gdańsku i 1 września 1939 został aresztowany przez Niemców, następnie więziony w obozie koncentracyjnym Stutthof (okoliczności i daty jego zwolnienia nie udało się ustalić); w 1941 r. po układzie Sikorski–Majski wyznaczono go na stanowisko sekretarza ambasady polskiej w ZSRR, a w latach 1942–1945 został radcą ambasady RP w Waszyngtonie. Po wojnie pozostał na emigracji w Stanach Zjednoczonych.