Zaloguj się

Gałczyński Konstanty Ildefons

(1905-1953), poeta, prozaik, dramatopisarz, tłumacz (zob. biogram: WPPiBL, t. 3).