Zaloguj się

„Kto Excellency? – Ja?…"

M. Wańkowicz, „Kto Excellency? – Ja?…", „Wiadomości” 1955, nr 47 (503) z 20 listopada; była to polemika z tekstem S. Mackiewicza, „Precz z mej pamięci!”…, „Wiadomości” 1955, nr 38 (494) z 18 września.Szablony użycia

„Kto Excellency?"
Kto Excellency? – Ja?
„Kto Excellency?”