Zaloguj się

Gantkowski Romuald

(1903–1989), aktor, scenarzysta i reżyser filmowy; w czasie wojny formalnie zatrudniony był w Ministerstwie Informacji i Dokumentacji; w 1943 r. dla Polish Information Center w Nowym Jorku zrealizował film dokumentalny Land of My Mother, w którym Ewa Curie występowała jako narratorka opowieści o przedwojennej Polsce. Po wojnie pozostał na emigracji w Nowym Jorku i Hollywood, gdzie pracował przy produkcji filmowej.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Romuald Gantkowski