Zaloguj się

Wspomnienie

B. Baake, Wspomnienie, „Wiadomości” 1955, nr 36–37 (492–493) z 4 września.