Zaloguj się

W oczach Zachodu: Amerykańskie „Panem et circenses”

Zob. Collector [właśc. Juliusz. Sakowski], W oczach Zachodu: Amerykańskie „Panem et circenses”, „Wiadomości” 1955, nr 39 (495) z 25 września.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Panem et circenses