Zaloguj się

tret

Rynek handlowy, targowisko (z nm. Tritt) [za: Słownik języka polskiego red. W. Doroszewski]

Szablony użycia

trecie