Zaloguj się

Żywy Dziennik

Zbigniew Chałko, pracując w redakcji „Dziennika Chicagoskiego”, był animatorem polskiego życia kulturalnego w Chicago – organizował m.in. tzw. „żywe dzienniki literackie”.Szablony użycia

„Żywym Dzienniku”
Żywy Dziennik
„Żywy Dziennik”