Zaloguj się

Entuzjasta piękna w sporcie

Artykuł Ryszarda Mossina poświęcony Kazimierzowi Wierzyńskiemu opublikowany w "Wiadomościach" 1954, nr 26 (430) z 27 czerwca. Przedr. w: Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim, oprac. P. Kądziela, Warszawa 2001, s. 206-207.


Szablony użycia

wstęp do przemówień