Zaloguj się

Na wyzwolenie Wilna

Wiersz Ryszarda Kiersonowskiego. Ukazał się w "Wiadomościach” z 1954, nr 21 (425) z 23 maja.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

styl Kiersnowskiego