Zaloguj się

Gerardowie Jerzy (Charles) i Bronisława

Bronisława i Jerzy (Charles) Gerard – małżeństwo z towarzyskiego kręgu środowiska emigracji niepodległościowej w Nowym Jorku; brak bliższych danych biograficznych; wśród korespondentów Lechonia (w archiwum poety w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku) figurują jako nadawcy m.in. kilku okolicznościowych kartek z życzeniami, różnie podpisanych (Bronka Gerard, Bronka i Jerzy Gerard, Charles J. Gerard).

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Gerardów