Zaloguj się

Günther Władysław

(1885–1974), dyplomata, krytyk literacki (zob. biogram: WPPiBL, t. 3), od 1919 r. pracował w MSZ, przebywał na licznych placówkach (m.in. w Ankarze, Rzymie, Belgradzie, Atenach). Od 1941 r. przebywał w Londynie, po 1945 r. pozostał na emigracji, zajmował się pracą naukową i literacką. Wydał wspomnienia Pióropusz i szpada. Wspomnienia ze służby zagranicznej (Paryż 1964). Zob. też: L. Hass, Masoneria polska XX wieku, Warszawa 1993, s. 247.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Günther