Zaloguj się

Poznański Karol

(1893–1971), prawnik, dyplomata (zob. biogram: PSB, t. 28), od 1919 r. pracował w MSZ, współorganizator polskiej służby konsularnej, w latach 1927–1934 konsul generalny RP w Paryżu oraz w latach 1934–1945 w Londynie. Po wojnie na emigracji w Anglii, w latach 1945–1970 prezes Komitetu Obywatelskiego Pomocy Uchodźcom Polskim, doradca prawny Głównej Komisji Skarbu Narodowego.Szablony użycia

Karola Poznańskiego
Poznańskiego
Poznański