Zaloguj się

Chmieliński Jan

(1892–1962), dyplomata. W latach 1904-1908 uczył się w gimnazjum we Lwowie, następnie studiował na wydziale filozoficznym uniwersytetu we Lwowie, w Wiedniu i w Paryżu, gdzie podjął też studia malarskie, które kontynuował we Włoszech, w Hiszpanii i Afryce Północnej. W 1918 r. brał udział w obronie Lwowa. Był kolegą uniwersyteckim Jana Lechonia i Mieczysława Grydzewskiego; w 1920 r. na łamach „Pro Arte et Studio” opublikował jeden wiersz. Służbę dyplomatyczną podjął w 1921 r. w charakterze pracownika kontraktowego w Konsulacie Generalnym RP w Paryżu; w następnych latach awansował, do stanowiska wicekonsula w 1928 r. Później przeniesiony do centrali MSZ, pracował w Departamencie Polityczno-Ekonomicznym. Po wybuchu II wojny światowej ewakuował się do Rumunii i pracował w Konsulacie RP w Bukareszcie; stąd został przeniesiony do Turcji, a w 1941 r. do Bagdadu i Ankary; w 1941 r. został przydzielony do Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej i miał kierować jego ekspozyturą w Tel Awiwie. W 1942 r. był kierownikiem nowo powstałego Konsulatu RP w Nairobi, następnie w Kampali w Ugandzie. Po wojnie pozostał w Ugandzie; miał być korespondentem Polskiej Agencji Telegraficznej. Uprawiał malarstwo olejne i pastelowe; wystawiał m.in. w Paryżu w 1932 i 1934 r.; należał do Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków. Był też członkiem Komitetu Popierania Sztuki Polskiej i Instytutu im. Chopina. Opublikował wiele własnych przekładów poezji polskiej w czasopismach francuskich. Był autorem wspomnień ogłoszonych na łamach „Wiadomości” w 1952 r., m.in. o własnym ojcu, Józefie Chmielińskim (1862-1941), aktorze. Zob. Słownik biograficzny polskiej służby zagranicznej 1918-1945, oprac. Krzysztof Smolana, t. 1, Warszawa 2007, s. 54-56; Nina Taylor-Terlecka, Papierowe spotkanie – kolejne wcielenia dyplomaty Jana Chmielińskiego, w: Literatura polska na obczyźnie – zapomniane dziedzictwo po roku 1939, red. Ryszard Zajączkowski, Lublin 2017, s. 53-97; Nina Taylor-Terlecka, Jean de la Lune, czyli lwowiak Jan Chmieliński spod Gór Księżycowych obecny i nieobecny w polskim Londynie, „Pamiętnik Literacki” (Londyn) 2018 t. LV.Szablony użycia

Jan Chmieliński
Chmielińskim