Zaloguj się

Od Kochanowskiego do Staffa. Antologia liryki polskiej

ułożył W. Borowy, Lwów 1930; wyd. 2 [zmien. i rozszerz.], Londyn 1954.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

antologii Borowego