Zaloguj się

Brzękowski Jan

JAN BRZĘKOWSKI (1903–1983), poeta, eseista (zob. biogram: WPPiBL, t. 1), studiował farmację, filologię polską i romańską na Uniwersytecie Jagiellońskim, debiutował jako poeta w 1924 r. W latach 1925–1926 publikował w „Zwrotnicy”, należał do grupy poetyckiej Awangarda. Jednocześnie w latach 1924–1930 ogłaszał swoje artykuły w „Wiadomościach Literackich”. W 1928 r. doktoryzował się na UJ. W 1928 r. wyjechał do Paryża, kontynuował studia na Sorbonie. W latach 1933–1937 był redaktorem paryskiej placówki Polskiej Agencji Ttelegraficznej. Był korespondentem prasy krajowej, m.in. „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. W 1937 r. wrócił z Paryża i zamieszkał w Warszawie. Po wybuchu wojny przedostał się do Francji, był szefem Biura Prasowego Ambasady Polskiej. Po wojnie pozostał na emigracji we Francji, w latach 1947–1964 był dyrektorem zakładów zdrojowych w Amélie-les-Bains. Kontynuował pracę literacką, publikował w „Kulturze”, „Wiadomościach”, „Oficynie Poetów”, a także po 1956 r. w prasie krajowej.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Brzękowski