Zaloguj się

Bzowiecki Alfred Norbert Witold, właśc. Fliderbaum

(1899–1971), publicysta, prawnik, historyk. W 1928 r. publikował artykuły w „Gazecie Gdańskiej”, w latach trzydziestych był felietonistą „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” (1932–1933), „Kuriera Porannego” (1933–1935) i „Kuriera Poznańskiego” (1934–1935); w czasie wojny pisywał na łamach „Polski Walczącej”; pozostał na emigracji, zmarł w Londynie.  Od 1916 r. był członkiem POW, następnie podjął służbę w Legionach Polskich, później w Wojsku Polskim; w 1919 r. brał udział w kampanii wileńskiej i w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Urlopowany z wojska w 1921 r., studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie doktoryzował się w 1923 r. w dziedzinie historii. Jako korespondent polskiej prasy (m.in. „Kuriera Polskiego”, „Kuriera Warszawskiego”, „Przeglądu Gospodarczego”, „Przeglądu Politycznego”) przebywał w latach 1923-1930 w Berlinie; w 1927 r. pełnił tu funkcję prezesa Związku Dziennikarzy Polskich w Berlinie. W latach 1930-1939 był korespondentem prasy polskiej w Paryżu; tu od 1931 r. do 1940 r. wchodził w skład Zarządu Związku Dziennikarzy Polskich we Francji, pełniąc też funkcję prezesa (1933-1934) i wiceprezesa (1935). Był felietonistą „Gazety Gdańskiej” (1928), „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” (1932-1933), „Kuriera Porannego” (1933-1935) i „Kuriera Poznańskiego” (1934-1935); współpracował też z prasą francuską i angielską, w latach 1934-1935 był redaktorem naczelnym „Correspondance Diplomatique Internationale”. Został odznaczony Krzyżem Niepodległości (1937) oraz otrzymał francuską Legię Honorową (1939). Po wybuchu II wojny światowej w Armii Polskiej we Francji był w Coëtquidan tłumaczem głównego instruktora francuskiego, następnie oficerem oświatowym w stacji zbrojnej w Bressuire. W Polskich Siłach Zbrojnych w Wielkiej Brytanii początkowo służył w 7. Brygadzie Kadrowej, później był oficerem bez przydziału. W latach 1944-1945 pracował w Dziale Foto-Kino w Ministerstwie Informacji i Dokumentacji rządu RP na uchodźstwie. W czasie wojny publikował na łamach „Polski Walczącej”. W latach 1945-1950 wchodził w skład redakcji „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”. W 1948 r. działał w ramach Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. W 1950 r. uzyskał obywatelstwo brytyjskie. Od 1951 r. pracował jako free lancer w dziedzinie dziennikarstwa.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Bzowiecki