Zaloguj się

Gidyński Józef Kazimierz (Joseph C.) pseud. Kazimierz Węgrzecki

(1902–1977), prawnik, uzyskał doktorat na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie wykładał też na Wydziale Prawno-Ekonomicznym. Kontynuował studia na Sorbonie dzięki stypendium rządu francuskiego. Następnie jako sędzia sądu miejskiego prowadził praktykę w Poznaniu; był członkiem powstałej w 1931 r. Korporacji Palestra. W 1939 r. znalazł się w Stanach Zjednoczonych, gdzie uzyskał doktorat w dziedzinie prawa w Law School na Columbia University i był członkiem Palestry Nowego Jorku i Dystryktu Columbii (New York and D.C. Bars). Podjął pracę w rozgłośni Voice of America, która w 1942 r. rozpoczęła nadawanie programu w języku polskim; pełnił tam funkcję szefa North and East European Branch (sekcji północno- i środkowoeuropejskiej); jako komentator polityczny na antenie radia znany był słuchaczom w Polsce pod pseudonimem Kazimierz Węgrzecki. Publikował też na łamach paryskiej „Kultury” oraz „The Polish Review”, kwartalnika Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, którego był członkiem, także w amerykańskich pismach prawniczo-ekonomicznych. Po przejściu na emeryturę z radia w 1972 r. podjął praktykę prawniczą w Waszyngtonie i specjalizował się w polskim prawie stosowanym wobec obywateli amerykańskich.


Szablony użycia

Gidyńskiego
Gidyński