Zaloguj się

Croce Lidia

(1922–2015), działaczka społeczna, edytorka pism swego ojca; dzięki jej staraniom biblioteka i archiwum Benedetta Crocego pozostały w ich pierwotnej siedzibie, tj. w Palazzo Filomarino w Neapolu. Po śmierci męża opiekowała się spuścizną po pisarzu. Szablony użycia

córką