Zaloguj się

Giedroyc Jerzy

(1906–2000), redaktor, wydawca, publicysta (zob. biogram: WPPiBL, t. 3); współtwórca Instytutu Literackiego i redaktor naczelny miesięcznika „Kultura” (w latach 1947–2000).