Zaloguj się

Pan Samuel Pepys

recenzja pióra Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z Dziennika Samuela Pepysa opublikowana w „Wiadomościach” z 1953, nr 51–52 (403–404) z 27 grudnia.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

recenzji Herlinga