Zaloguj się

Heard John Arthur Edward

(1907-1986), pułkownik. W czasie II wojny światowej m.in. w 1941 r. włączony został do Corps of Royal Enginneers, a w latach 1943-1945 walczył w armii indyjskiej. Zdemobilizowany w 1947 r., pracował jako dyrektor zarządzajacy (chairman and managing director) w Carrier Engineering Company Ltd. do emerytury w 1979 r. Mąż Rhody L. Heard.