Zaloguj się

Załęski Janusz

(1923-2018) żołnierz Armii Krajowej, pseud. Szlubicz. Przed wojną ukończył IV klasę gimnazjum i liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. Walczył w powstaniu warszawskim jako dowódca plutonu kompanii motorowej „Orlęta”; po powstaniu przebywał w niewoli niemieckiej w Stalagu 344 (318) Lamsdorf. Po wyzwoleniu pozostał na emigracji. Od 1947 r. mieszkał w Caracas w Wenezueli, i pracował jako księgowy w Banku Angielskim. W 1959 r. przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i zamieszkał w Kalifornii (ostatnio w Corona del Mar); w późniejszych latach był prezesem koncernu ZURN na Kalifornię i sąsiednie stany (produkującego sprzęt przeciwpożarowy instalowany w budynkach wysokościowych użyteczności publicznej). W lutym 2017 r. został odznaczony Orderem Krzyża Niepodległości.Szablony użycia

p. Januszowi Zaleskiemu
p. Załęskiego
Załęskiego