Zaloguj się

Galileusz tupnął nogą

tekst Józefa Łobodowskiego opublikowany w czasopiśmie „Orzeł Biały”, (Londyn) 1954, nr 30 z 24 lipca.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

jego artykuł