Zaloguj się

Radzymińska Józefa

(1921–2002), poetka, powieściopisarka, tłumaczka (zob. biogram: WPPiBL, t. 7 ). Uczestniczka powstania warszawskiego; po kapitulacji dostała się do niewoli niemieckiej i przebywała w obozach jenieckich na terenie Niemiec. Po wyzwoleniu w kwietniu 1945 r. jako pracownica PCK wyjechała do Włoch, a w 1946 r. do Anglii. W 1948 r. przeniosła się do Argentyny; działała aktywnie w związkach i organizacjach tamtejszej Polonii. W 1962 r. wróciła na stałe do Polski.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Radzymińską