Zaloguj się

Gielgud (Giełgud) Arthur John

(1904–2000), brytyjski aktor teatralny i filmowy, wybitny odtwórca ról szekspirowskich; pochodził z polsko-litewskiej rodziny magnackiej Giełgudów herbu Giełgud (stąd Wierzyński używa spolszczonej wersji jego nazwiska), która na skutek represji po powstaniu listopadowym wyemigrowała do Anglii.


Szablony użycia

Giełgud
Giełgudem