Zaloguj się

Westfal Stanisław

(1911–1959), językoznawca, w 1934 r. ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 1934–1937 studiował lituanistykę w Kownie. W latach 1938–1939 był attaché prasowym w Poselstwie RP w Kownie. Podczas II wojny światowej pracował jako urzędnik w polskich instytucjach rządowych we Francji i Anglii. Po wojnie pozostał na emigracji, w latach 1947–1949 pracował na uniwersytecie w Lund, następnie od 1949 r. był wykładowcą języka i literatury polskiej na uniwersytecie w Glasgow. Należał do Polskiego Ruchu Wolnościowego „NiD”.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Westfala