Zaloguj się

Czereśniewski Wawrzyniec

(1911–1976), poeta (zob. biogram: WPPiBL, t. 2), studiował w Studium Dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Wiersze, recenzje i artykuły ogłaszał w „Drodze”, „Tygodniku Ilustrowanym”, „Gazecie Polskiej”, „Polsce Zbrojnej”. Po kampanii wrześniowej, w której brał udział, przedostał się na Węgry, a następnie do Francji. W 1940 r. wyjechał do Anglii, gdzie publikował w „Wiadomościach Polskich, Politycznych i Literackich” i w „Dzienniku Żołnierza”. W latach 1944–1947 pracował w Polskiej Agencji Telegraficznej w Szkocji. W latach 1949–1952 pełnił funkcję prezesa zarządu Związku Pisarzy Rzeczypospolitej Polskiej – oddział „Szkocja”. Związany od międzywojnia z PPS, działał w PPS na Obczyźnie – od 1952 r. był członkiem Rady Centralnej. W marcu 1952 r. podjął pracę w WRE w Monachium, początkowo jako spiker, później jako asystent reżysera. W 1974 r. przeszedł na wcześniejszą emeryturę, wyjechał do Australii i osiadł w Melbourne. Zob. też L. Gawlikowski,  Pracownicy Radia Wolna Europa. Biografie zwykłe i niezwykłe, Warszawa 201, s. 170–173. W latach 1944–1947 pracował w PAT w Szkocji. W 1952 r. przeniósł się do Monachium i podjął pracę w Radiu Wolna Europa. Po przejściu na emeryturę w 1974 r. wyjechał do Australii.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Czereśniewskiego