Zaloguj się

Parandowska Irena

autorka książki poświęconej mężowi Dzień Jana (Warszawa 1983), inicjatorka przyznawania od 1988 r. Nagrody Literackiej Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego.