Zaloguj się

Karczewski Marceli (inna forma Watta-Karczewski)

(1901-1990), dziennikarz i poligraf. W latach 1928-1935 był zatrudniony w departamencie prasowym Związku Przemysłowców Polskich. Od 1936 r. pracował w redakcji „Kuriera Polskiego” w Warszawie; był jego ostatnim redaktorem naczelnym w czasie obrony Warszawy we wrześniu 1939, a następnie redaktorem naczelnym kontynuacji tegoż pisma wydawanego na uchodźstwie we Francji pt. „Głos Polski”. Od sierpnia 1940 do lipca 1943 zajmował stanowisko redaktora naczelnego „Dziennika Polskiego”, organu prasowego rządu RP na uchodźstwie, wydawanego w Londynie. Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. W latach 1945-1958 był kierownikiem drukarni angielskiego wydawnictwa Montgomeryshire Printing Cp., Ltd. w Newtown (tu m.in. były drukowane Poezje zebrane 1916-1953 Jana Lechonia, wydane w 1954 r.), a nastepnie generalnym menadżerem wydawnictwa The Nore Press Ltd w Southend. Zmarł we Francji.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Karczewskiemu
Karczewski
Karczewskiego
Karczewskim
p. Karczewskiego
p. Karczewskiemu
p. Karcz[ewskiego]
p. Kar[czewskiego]
Karcz[ewskiego]
Karcz[ewskim]
K a r c z e w s k i e g o
Kar[czewskiego]
Kar[czewski]
K[arczewski]
K[arczewskiego]
M. Karczewski
p. M a r c e l e g o K a r c z e w s k i e g o
p. Kar[czewski]