Zaloguj się

Wydawnictwo Literackie

Istniejące w Krakowie od 1953 r. państwowe Wydawnictwo Literackie, specjalizujące się w publikowaniu literatury pięknej autorów polskich i obcych (m.in. ukazały się tu krytyczne wydania klasyków: S. Wyspiańskiego, J. Kasprowicza, S. Brzozowskiego, K. Irzykowskiego, T. Peipera, W. Gombrowicza). Poezje wybrane 1951–1964 Wierzyńskiego pod redakcją Marii Dłuskiej wydano dopiero po jego śmierci, w 1972 r. w nakładzie 10 tys. egz. Jak czytamy w Nocie o autorze (s. 190): „Wybór został dokonany przez samego poetę w r. 1966 z przeznaczeniem dla Wydawnictwa Literackiego. Wierzyński dokonał tego wyboru wyłącznie z powojennej swojej liryki jako z ostatniej fazy swego poetyckiego rozwoju”.Szablony użycia

„Wydawnictwo Literackie”
Wydawnictwie
Wydawnictwie Literackim