Zaloguj się

Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie

Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie – powołany do życia w marcu 1947 r. (trzy lata później niż Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, zob. list 64, przyp. 3) z inicjatywy m.in. Władysława Bortnowskiego, Tytusa Filipowicza, Kazimierza Iranka-Osmeckiego, Aleksandry Piłsudskiej i Wacława Stachiewicza. Stał się jedną z pierwszych kulturalnych i edukacyjnych organizacji założonych w celu promowania historii Polski w Wielkiej Brytanii. Zajmuje się gromadzeniem, zabezpieczaniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem materiałów historycznych (archiwaliów, publikacji i eksponatów muzealnych) z okresu współczesnej historii Polski; w szczególności tych pośrednio lub bezpośrednio dotyczących osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego współpracowników.


 Szablony użycia

oddziałem londyńskim
Instytutu im. Piłsudskiego
Inst[ytucie] Piłsudskiego