Zaloguj się

Godlewski Brunon (Bronisław)

(1924–1989), Amerykanin polskiego pochodzenia, urodzony w Chicago, który na początku 1942 r. ochotniczo wstąpił do Wojska Polskiego; w Anglii został włączony do Polskich Sił Powietrznych i przydzielony do 305. Dywizjonu Bombowego „Ziemi Wielkopolskiej” w Hemswell. W czasie nalotu bombowego na Essen w marcu 1943 r. został ciężko ranny, w wyniku czego amputowano mu obie ręce (przy ramieniu). Po wyjściu ze szpitala odwiedzał jednostki wojskowe oraz brał udział w spotkaniach z ochotnikami, stawiany za wzór patriotyzmu i przykład tragizmu wojny. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych znalazł się w kręgu zainteresowania Polonii; spotkanie z Lechoniem odbyło się podczas otwarcia obrad Kongresu Polonii Amerykańskiej w Buffalo w 1948 r., wywarło jednak tak silne wrażenie na poecie, że nawet po kilku latach stanowiło tworzywo poetyckie.

Szablony użycia

Brunona (Bronisława) Godlewskiego