Zaloguj się

„Agencja Polska”

„Agencja Polska. Informacja i Komentarz” („Polish Agency. News and Comments”), czasopismo redagowane przez Klaudiusza Hrabyka, wydawane w Nowym Jorku, ukazywało się od lutego do września 1957 r. oraz od kwietnia 1958 r. do 1959 r., latem 1958 r. wydawanie na jakiś czas zawieszono. Zob. J. Kowalik, Bibliografia czasopism polskich wydawanych poza granicami Kraju od września 1939 roku, Lublin 1976, t. 1: A-J, s. 40, poz. 19.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Agencja Polska