Zaloguj się

Abramow-Newerly Igor

IGOR ABRAMOW-NEWERLY (1903–1987), powieściopisarz (zob. biogram: WPPiBL, t. 6). W latach 1918–1921 pracował we Wszechzwiązkowym Leninowskim Komunistycznym Związku Młodzieży. Studiował prawo na uniwersytecie w Kijowie, w 1923 r. był aresztowany pod zarzutem działalności kontrrewolucyjnej, otrzymał nakaz zamieszkania w Odessie. W 1925 r. przyjechał do Warszawy, został sekretarzem Janusza Korczaka. W latach 1928–1930 prowadził zajęcia z robót ręcznych w Domu Sierot przy ul. Krochmalnej. W latach 1930–1932 studiował na Wydziale Nauk Społecznych Wolnej Wszechnicy Polskiej. Podczas okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie, pracował jako robotnik, w styczniu 1943 r. został aresztowany, był więziony na Majdanku, w Oświęcimiu i Oranienburgu. Po wojnie pracował w Robotniczym Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Warszawie. W latach 1948–1966 należał do PZPR. Autor m.in. powieści Chłopiec z Salskich Stepów (Warszawa 1948). W 1950 r. został członkiem ZLP, zajmował się wyłącznie pracą literacką.