Zaloguj się

Aschkenazy Henryk

(ok. 1884–1947, według innych źródeł 1951), naukowiec i finansista żydowskiego pochodzenia; we Lwowie członek Stowarzyszenia Humanitarnego „Leopolis”; w latach dwudziestych był dyrektorem Warszawskiego Banku Dyskontowego oraz Banku Zachodniego; kolekcjoner malarstwa (po wojnie cała kolekcja Aschkenazego znalazła się na liście strat wojennych w dziedzinie kultury). Pisał o nim Kazimierz Wierzyński w liście do Mieczysława Grydzewskiego z 10 października 1956 r. jako o „bankierze z Warszawy, zmarłym pięć lat temu” i dodawał: „Był to jeden z najmądrzejszych i najszlachetniejszych ludzi, jakich w życiu spotkałem. Dobry Polak. Przyjaźniłem się z nim przez lata, potem przeszło to na nią [tj. jego żonę Cyprianę]. Mieszkaliśmy u niej zawsze, gdyśmy przyjeżdżali do N. Jorku” [rkps; arch. K. Wierzyńskiego w Bibliotece Polskiej w Londynie].


Szablony użycia

Aschkenazy
H e n r y k A s c h k e n a z y
H. A s c h k e n a z y
bankiera