Zaloguj się

Tazab

Firma specjalizująca się w wysyłaniu paczek do kraju; jej założycielem i szefem był Tadeusz Zabłocki. Zob. też: Krzysztof Tarka, Tazab, Haskoba, Fregata: emigracyjny biznes w Wielkiej Brytanii i wywiad PRL (lata 50.i 60. XX wieku), „Archiwum Emigracji” 2013 z. 19.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Tazab