Zaloguj się

Polish Research Centre

Polski Ośrodek Naukowy, utworzony w 1940 r. w Londynie w celu propagowania polskiej kultury i historii wśród Anglików oraz wiedzy o Wielkiej Brytanii wśród Polaków. W 1964 r. został połączony do Instytutem Historycznym im. Generała Sikorskiego.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Research Centre