Zaloguj się

Lewit-Him

założona w Warszawie w 1933 r. artystyczna spółka autorska zajmująca się grafiką książkową i użytkową. Nazwa powstała od nazwisk dwóch artystów: Jana Lewitta i Jerzego Hima. Ich pierwszą głośną realizacją były ilustracje w 1934 r. do Lokomotywy Juliana Tuwima. Po sukcesie wystawy ich prac w galerii Lund Humphreys w Londynie w 1937 r., obaj postanowili wyjechać do Wielkiej Brytanii. Podczas II wojny światowej współpracowali z polskim rządem na wychodźstwie, tworzyli też plakaty dla władz brytyjskich. Spółka działała do 1955 r.


Zob. Him Jerzy.


Zob. Lewitt Jan.


 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Levitt-Him