Zaloguj się

jard

anglosaska miara długości równa ok. 90 cm.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

yardów