Zaloguj się

parafia

Parafia – tu: partia, stronnictwo polityczne.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

parafii