Zaloguj się

Gross Feliks

(1906–2006), socjolog, działacz socjalistyczny i niepodległościowy. W czasie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim działał w Towarzystwie Uniwersytetów Robotniczych. W 1930 r. uzyskał doktorat, a w 1936 r. habilitował się na UJ. Od 1940 r. przebywał w Stanach Zjednoczonych. W 1942 r. był sekretarzem generalnym Rady Planowania Europy Środkowej i Wschodniej, a w latach 1942–1945 wydawał miesięcznik „New Europe and World Reconstruction”. Aktywnie uczestniczył w pracach Związku Polskich Federalistów w Stanach Zjednoczonych. W latach 1946–1977 był profesorem socjologii i antropologii w City University of New York. Od 1975 r. pełnił funkcję dyrektora Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, następnie od 1988 r. był jego dożywotnim prezesem.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Feliks Gross