Zaloguj się

Stanisław Kloński

Kloński, Staś, Stach; jeden z bohaterów powieści, mąż Celiny, ojciec małego Bolesia, należał do przyjaciół Kaliksta Graby


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

jaśnie panie
Kloński
kochany Stasiu
męża
mąż Celiny
Męża pani
Klońskiego
poczciwy Stachu
kochany Stachu
Stasia Klońskiego
Stanisławem
szlachetny i dzielny jesteś człowiek
jednego z urodziwszych i bogatszych191 młodzieńców okolicy
Stanisław Kloński