Zaloguj się

wyraz (Pan Graba)

Wyraz – tu w dawnym znaczeniu: idea, myśl

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

wyraz