Zaloguj się

„Marchołt”

Kwartalnik literacki wydawany w Warszawie w latach 1934–1938 pod redakcją Stefana Kołaczkowskiego. Do współpracowników czasopisma należeli m.in. Wacław Borowy, Maria Dąbrowska, Henryk Elzenberg, Roman Ingarden, Stanisław Pigoń, Jerzy Stempowski, Kazimierz Wyka.Szablony użycia

„Marchołta”
„Marchołcie”