Zaloguj się

Guterman Norbert

(1900–1984), tłumacz dzieł naukowych i literackich z języka francuskiego i polskiego oraz łaciny na angielski; z literatury polskiej przekładał m.in. utwory Stefana Korbońskiego, Marka Hłaski, Kazimierza Michałowskiego i Leszka Kołakowskiego.